Metodologi Ibnu Taimiyah Dalam Membedah Bid’ah Khawarij (2) – almanhaj.or.id

Pertama : Pemberontakan Bersenjata Terhadap Imam-Imam Yang Berada Di Atas Petunjuk Dan Jama’ah Kaum Muslimin Serta Penguasa Mereka.

Kedua : Kebencian Mereka Terhadap Kaum Muslimin, Pengkafiran, Hujatan Dan Laknat Serta Penghalalan Darah Dan Harta Kaum Muslimin.

Ketiga : Menganggap Negeri Kaum Muslimin Sebagai Darul Kufur Dan Harb (Negeri Kafir Dan Boleh Diperangi). Dan Menganggap Negeri Merekalah Darul Hijrah.

Keempat : Mereka Mengkafirkan Orang Yang Menyelisihi Mereka Dan Memaksa Orang Lain Untuk Mengikuti Bid’ah Mereka.

http://almanhaj.or.id/content/3050/slash/0/metodologi-ibnu-taimiyah-dalam-membedah-bidah-khawarij-2/

About Abu Ghumaisha

Pembersihan, pemurnian, dan penyucian pemikiran dari kemusyrikan, bid'ah, dan amal perbuatan/keyakinan yg sesat/menyimpang dari jalan yang telah ditempuh para Salafus Shalih (sahabat Nabi beserta orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka). Serta mendidik dan membina akidah, ibadah, muamalah di atas lurus sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan al-Qur'an dan as-Sunnah.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s